วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตำหนักพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ โชคชัยสี่

ตำหนักพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ โชคชัยสี่ประวัติความเป็นมา
  • เมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2526 หลังจากที่พระแม่วราภรณ์ เลิศรังสี ได้เดินทางกลับจากการไปแสวงบุญ ยังหน่ำไฮ้โพรวถ่อชัว ประเทศจีนแล้ว พระแม่กวนอิม ได้เสด็จมารับสั่งว่า "ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างตำหนักพระแม่กวนอิมฯ ที่ถาวรแห่งใหม่เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีผู้มีบุญหลั่งไหลมานมัสการเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นที่ตำหนักเดิม (ห้วยขวาง) จะมีเนื้อที่ไม่พียงพอที่จะรับสายธารศรัทธาได้" ในที่สุดที่ดินของพระแม่วราภรณ์ เลิศรังษี ซึ่งอยู่แถวลาดพร้าว จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด ณ ที่แห่งนั้นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อมังกรเขียว (แซเล่งเอี่ยกง) ซึ่งเป็นรุกขเทวดาเฝ้าสถานที่แห่งนี้มาเป็นเวลา แสนนาน เพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร)เพื่อจะมาสร้างตำหนักพระแม่กวนอิม และพระมหาเจดีย์เพื่อเป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นประทีปแก้วส่องทางนำมวลชนทั้งหลายสู่ฟากฝั่งพระนิพพาน 


จุดเด่นของที่นี้
  • พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์ ภายในประดิษฐษนเจ้าแม่กวนอิมพันเนตรพันกร สูง 8.30 ม. แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอมจากประเทศจีน ปิดด้วยทองคำแท้ มีพระพักตร์ 20 หน้า ประดิษฐานรายรอบ 4 ทิศของพระมหาเจดีย์
  • โดยรอบเจดีย์จะเต็มไปด้วยงานแกะสลักหิน รูปปั้นขององค์เทพต่างๆ ที่จัดวางเรียงรายกันเป็นทิวแถว วิจิตรงดงามมาก พร้อมมีป้ายอธิบาย อาทิ เปาบุ้นจิ้น เทพเจ้ากวนอู เง็กเซียนฮ่องเต้ พระอรหันต์ของจีนทั้ง 18 องค์

รายละเอีดของสถานที่
  • ที่อยู่ : ซอยโชคชัย 4 ซอย 39 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
  • เบอร์โทรศัพท์ :  02-539-6228,02-539-3951, 02-538-9368 โทรสาร 02-539-6212
  • เว็บไซต์ : www.k-immm.net 
  • เปิดให้เข้าสักการะ (ฝั่งเดิม และฝั่งพระมหาเจดีย์ฯ) ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00-19:00 น. (วันจันทร์ วันศุกร์ และวันอาทิตย์); 7:00-21:00 น. (เฉพาะวันเสาร์)

รูปภาพเกี่ยวกับสถานที่

แผนที่การเดินทาง